http://www.metryki.genealodzy.pl

Podziel siź na Facebook Podziel siź na BLIP Podziel siź na Twitter Podziel siź na Buzz Dodaj zak³adkź Google Podziel siź na Flaker Podziel siź na Delicious     Genealodzy.PL     Metryki.Genealodzy.PL Google mapa Wyszukaj nazwisko w zasobach Opracowane indeksy Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Statystyki pobrań plików Jak indeksowaę Jak wyszukiwaę Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

28.03.2017 18:28


Nowo¶ci


2017-03-27

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - 1872
Chodów (pow. kolski) (AP £ód¼) - 1842-1857
Brzyków (AP £ód¼) - UMZ-1836-1867
Brzyków (AP £ód¼) - UMZ-1826-1835

2017-03-24

Spicimierz (AP £ód¼) - UMZ-1867-1875
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1821
Dziepó³ę (ewang.) (AP £ód¼) - UMZ-1872-1876
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1871
Brzeziny (AP £ód¼) - UMZ-1870

2017-03-20

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1822
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1870
Chodów (pow. kolski) (AP £ód¼) - 1826, 1831-1832, 1835-1840

2017-03-19

Grodzisk Maz ¶w Anny (AAW) - UMZ 1776-1945
Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1837-1840
£ód¼ NMP (AP £ód¼) - U-1903 (1. tom)
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1869
Chodów (AP £ód¼) - UMZ-1808-1825, A-1808-1859
Brzeziny (AP £ód¼) - U-1866-1869

2017-03-16

Bedlno (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914

2017-03-08

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1840, 1868

2017-03-07

Parzno (AP £ód¼) - UMZ-1866-1878
Parzno (AP £ód¼) - UMZ-1856-1865
Brzeziny (AP £ód¼) - UMZ-1867

2017-03-03

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1826-1834
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1867

2017-02-28

Topola Królewska (AP £ód¼) - UMZ-1916
Niemys³ów (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1866
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1812-1814
Brzeziny (AP £ód¼) - UMZ-1866
Aleksandrów (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Aleksandrów (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914

2017-02-24

Domaniew (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Dalików (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1865
Brodnia-Glinno (AP £ód¼) - UMZ-1912-1914
Bia³a (AP £ód¼) - UMZ-1915

2017-02-22

£ód¼ - Przemienienia Pańskiego (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - Radogoszcz (AP £ód¼) - UMZ-1915
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1862-1867

2017-02-21

£ód¼ - MBNP (mar.) (AP £ód¼) - UZ-1915
£ód¼ - PS (mar.) (AP £ód¼) - 1915-1916
£ód¼ - ¶w. Józef (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - Retkinia (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - ¶w. Kazimierz (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - ¶w. Anna (AP £ód¼) - 1915-1916
£ód¼ - ¶w. Franciszek (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1915

2017-02-20

£ód¼ - £agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Russoszyca (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Raczyn (AP £ód¼) - UMZ-1916
Nowosolna (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916
£ód¼ - Mileszki (AP £ód¼) - UMZA-1916
£ód¼ - ¶w. Trójca (ew.) (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - ¶w. Wojciech (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - NMP (AP £ód¼) - SkU-1903, 1915-1917
Korczew (AP £ód¼) - UMZ-1916
Jeæów (AP £ód¼) - UMZ-1873
Imielno (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Czarnoæy³y (AP £ód¼) - UMZ-1916
Babsk (AP £ód¼) - UMZ-1844

2017-02-19

Mnich (AP £ód¼) - UMZ-1826-1830
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1841-1843, UMZ-1863-1864
Nowa Brze¼nica (AP £ód¼) - UMZ-1819-1820
Strzegowo (AP M³awa) - UMZ-1781-1825
Wyszków (AP Pu³tusk) - AM-1890-1909

2017-02-14

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1861-1862

2017-02-13

M±kolice (AP £ód¼) - SkU-1612-1808
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1856-1861

2017-02-11

£ód¼ - ¶w. Stanis³awa Kostki (AP £ód¼) - 1915-1917
Osjaków (AP £ód¼) - UMZ-1856
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1862-1863, 1865, A-1811-1865
£ód¼ - ¶w. Jana (ew.) (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - ¶w. Krzyæa (AP £ód¼) - 1915-1917

2017-02-07

Dzietrzniki (AP £ód¼) - UMZ-1868-1886

2017-02-06

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1876

2017-02-05

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1808-1825, A-1843-1876
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1860

2017-02-01

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1877-1878


donate
Valid HTML 4.01 Transitional © 2010-2015 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::