http://www.metryki.genealodzy.pl

Podziel siź na Facebook Podziel siź na BLIP Podziel siź na Twitter Podziel siź na Buzz Dodaj zak³adkź Google Podziel siź na Flaker Podziel siź na Delicious     Genealodzy.PL     Metryki.Genealodzy.PL Google mapa Wyszukaj nazwisko w zasobach Opracowane indeksy Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Statystyki pobrań plików Jak indeksowaę Jak wyszukiwaę Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

19.01.2018 23:10


Nowo¶ci


2018-01-19

Wieluń (AP £ód¼) - 1863-1870

2018-01-17

Osjaków (AP £ód¼) - 1820-1821

2018-01-16

Milejów (AP £ód¼) - 1808-1816
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1867-1870, 1890
Dmenin (AP £ód¼) - 1831-1867

2018-01-11

Rźczno (AP £ód¼) - A-1808-1871
£źkińsko (AP £ód¼) - 1854-1855, A-1854-1856
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1889

2018-01-05

Wieluń (AP £ód¼) - UMZ-1846-1863
Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1856-1862
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1888
Dmienin (AP £ód¼) - UMZ-1868-1873

2017-12-27

Sieradz (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Rz±¶nia (AP £ód¼) - A-1827-1874
Sieradz - Mźka (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
£ask (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-12-22

Dobroń (AP £ód¼) - 1880-1901

2017-12-19

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1868-1876
Wróblew (AP £ód¼) - I-1614-1808
£ask (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1845-1849
D±browa Wielka (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916, A-1915-1916
Chojne (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Borszewice (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-12-15

Boguszyce (AP £ód¼) - A-1839

2017-12-12

Pźczniew (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Niewiesz (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Marzenin (AP £ód¼) - 1915-1916
Ka³ów (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Dzietrzniki (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Druæbin (AP £ód¼) - UMZ-1912-1916
Burzenin (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916

2017-12-11

Dobra (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1913-1916
Lipka (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Skomlin (AP £ód¼) - UMZ-1916
Niesu³ków (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Milejów (AP £ód¼) - UMZ-1836, A-1812-1865
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1886-1887
Ko¼le (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Kliczków Ma³y (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Dobroń (AP £ód¼) - 1894-1915
Dobra (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Buczek (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
Brze¼no (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Bratoszewice (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-11-28

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1844, 1850

2017-11-25

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1851-1864

2017-11-22

Lututów (AP £ód¼) - UMZ-1916

2017-11-21

Stryków (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-11-20

Radomsko (AP £ód¼) - UMZ-1868-1873, A-1837-1856

2017-11-17

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1851

2017-11-13

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1852

2017-11-10

Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1849-1855

2017-11-08

Poddźbice (AP £ód¼) - UMZ-1916
P±tnów (AP £ód¼) - UMZ-1914
Or³ów (AP £ód¼) - UMZ-1916
Oporów (AP £ód¼) - UMZ-1915
Jeziorsko (AP £ód¼) - UMZ-1914

2017-11-06

Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1845-1848
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1885
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1853

2017-11-02

Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1873-1876

2017-10-31

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1854
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1808-1811

2017-10-30

Wieluń (AP £ód¼) - UMZ-1844-1845
Wieluń (AP £ód¼) - UMZ-1836-1841

2017-10-25

Poddźbice (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916, Z-1904-1914
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1836-1839
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1884
Konopnica (AP £ód¼) - UMZ-1816-1822
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1841-1850
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1855
Buczek (AP £ód¼) - UMZ-1912-1913
Brodnia-Glinno (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916

2017-10-19

Wieluń (AP £ód¼) - UMZ-1826-1835, A-1826-1870

2017-10-16

Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1868-1871
Niemys³ów (AP £ód¼) - UMZ-1916, A-1914, 1916
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1856
D±browice (AP £ód¼) - UMZ-1915
Ba³drzychów (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-10-10

Wieluń (AP £ód¼) - UMZA-1808-1825

2017-10-08

Wróblew (AP £ód¼) - 1866-1867
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1840-1844
Konopnica (AP £ód¼) - 1808-1815, A-1809-1906
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1877-1879

2017-10-04

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1857

2017-09-29

Osjaków (AP £ód¼) - UMZ-1855

2017-09-15

£ask (AP £ód¼) - UMZ-1829

2017-09-12

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1858

2017-09-05

Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1845-1849

2017-08-24

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1859

2017-08-22

Gorzkowice (AP £ód¼) - UMZ-1862-1867

2017-08-11

Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1863-1867
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1890-1891

2017-08-04

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1831-1840

2017-08-01

Gorzkowice (AP £ód¼) - UMZ-1856-1861

2017-07-30

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1856-1865

2017-07-27

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1889

2017-07-16

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1888

2017-07-05

Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1850-1854
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1887

2017-06-30

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1886

2017-06-27

Dziepó³ę (ewang.) (AP £ód¼) - 1887-1894

2017-06-25

Tur (AP £ód¼) - UMZ-1855-1867, A-1817-1864
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1882-1883
Gorzkowice (AP £ód¼) - UMZ-1851-1855
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1885

2017-06-20

Gorzkowice (AP £ód¼) - UMZ-1868-1872
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1884

2017-06-10

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1827-1830
Gorzkowice (AP £ód¼) - UMZ-1827-1850, A-1811-1872
Dziepó³ę (ewang.) (AP £ód¼) - UMZ-1877-1886
Druæbin (AP £ód¼) - UMZ-1868-1886

2017-06-07

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1883

2017-05-31

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1882

2017-05-30

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1823-1826
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1819-1828

2017-05-29

Siedlec (AP £ód¼) - UMZ-1916
Regnów (aktualizacja) (AP £ód¼) - UMZ-1870-1877
£źczyca (AP £ód¼) - UMZ-1916
B³onie (AP £ód¼) - 1916-1917

2017-05-26

Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1841-1844
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1881

2017-05-22

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1881

2017-05-18

Pabianice (NMP) (AP £ód¼) - UMZ-1916
Pabianice (¶w. Mateusz) (AP £ód¼) - UMZ-1916
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1916

2017-05-11

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1880
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1839-1849
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1880

2017-05-08

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1846-1855
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1879

2017-05-02

Domaniewice (AP £ód¼) - SkU-1800-1808

2017-04-27

Kwiatkowice (AP £ód¼) - UZ-1915
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1878

2017-04-25

Zgierz (babt.) (AP £ód¼) - UZ-1916
Z³oczew (AP £ód¼) - UMZA-1903-1913
Zgierz (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916
Zgierz (AP £ód¼) - UMZA-1916
Uników (AP £ód¼) - UMZA-1903-1913
Lutomiersk (AP £ód¼) - UMZ-1915
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1914

2017-04-24

Stolec (AP £ód¼) - UMZ-1903-1913
Plecka D±browa (AP £ód¼) - UMZ-1913-1916
Oporów (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914, 1916
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1808-1813
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1877

2017-04-21

Stróæa (AP £ód¼) - UMZ-1817-1867, A-1818-1866
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1879
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1876

2017-04-17

Miko³ajewice (AP £ód¼) - UMZ-1916
Marzenin (AP £ód¼) - Z-1912-1914,, MZ-1917
Lutomiersk (AP £ód¼) - UMZ-1916
Kwiatkowice (AP £ód¼) - UMZ-1916
Kro¶niewice (AP £ód¼) - UMZ-1916
Konstantynów (ew.) (AP £ód¼) - UMZA-1916
Konstantynów (AP £ód¼) - UMZ-1916
Gieczno (AP £ód¼) - UMZ-1916
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZA-1915
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1875

2017-04-13

Zduńska Wola (babt.) (AP £ód¼) - UMZ-1914, 1916
Zduńska Wola (AP £ód¼) - UMZ-1916
Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1835-1845
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1855-1857

2017-04-11

Zduńska Wola (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916
Wola Wi±zowa (AP £ód¼) - UMZ-1914
Sździejowice (AP £ód¼) - UMZ-1916
Poddźbice (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Nowe (AP £ód¼) - UMZ-1916
Mi³onice (AP £ód¼) - UMZ-1916
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1814
Grabno (AP £ód¼) - UMZ-1916
Bedlno (AP £ód¼) - UMZ-1916

2017-04-10

Mnich (AP £ód¼) - UMZ-1831-1846
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1874

2017-04-08

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1815-1820

2017-04-07

W-wa Wszystkich ¦wiźtych (AAW W-wa) - U-1916 M-1936
W-wa ¶w Augustyna (USC Warszawa) - MZ-1917-1936
Grodzisk Maz ¶w Anny (AAW W-wa) - U-1776-1824, M-1784-1802 1906-1936, Z-1784-1802 1911-1945
W-wa NawiedzeniaNMP (USC Warszawa) - MZ-1916-1936

2017-04-06

Brzeziny (AP £ód¼) - U-1873

2017-04-03

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - 1873
Nowa Brze¼nica (AP £ód¼) - 1821
Brzeziny (AP £ód¼) - U-1872
Brzeziny (AP £ód¼) - U-1871

2017-03-30

Warta (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Sobota (AP £ód¼) - 1838 (uzupe³nienie Z)
Sieradz (AP £ód¼) - UMZA-1914
Poddźbice (AP £ód¼) - 1914-1915
Pźczniew (AP £ód¼) - 1912-1914
Or³ów (AP £ód¼) - UMZ-1913-1915
Bedlno (AP £ód¼) - UMZ-1915

2017-03-27

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - 1872
Chodów (pow. kolski) (AP £ód¼) - 1842-1857
Brzyków (AP £ód¼) - UMZ-1836-1867
Brzyków (AP £ód¼) - UMZ-1826-1835

2017-03-24

Spicimierz (AP £ód¼) - UMZ-1867-1875
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1821
Dziepó³ę (ewang.) (AP £ód¼) - UMZ-1872-1876
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1871
Brzeziny (AP £ód¼) - U-1870

2017-03-20

Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1822
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1870
Chodów (pow. kolski) (AP £ód¼) - 1826, 1831-1832, 1835-1840

2017-03-19

Grodzisk Maz ¶w Anny (AAW) - UMZ 1776-1945
Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1837-1840
£ód¼ NMP (AP £ód¼) - U-1903 (1. tom)
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1869
Chodów (AP £ód¼) - UMZ-1808-1825, A-1808-1859
Brzeziny (AP £ód¼) - U-1866-1869

2017-03-16

Bedlno (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914

2017-03-08

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1840, 1868

2017-03-07

Parzno (AP £ód¼) - UMZ-1866-1878
Parzno (AP £ód¼) - UMZ-1856-1865
Brzeziny (AP £ód¼) - UMZ-1867

2017-03-03

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1826-1834
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1867

2017-02-28

Topola Królewska (AP £ód¼) - UMZ-1916
Niemys³ów (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1866
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1812-1814
Brzeziny (AP £ód¼) - UMZ-1866
Aleksandrów (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Aleksandrów (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914

2017-02-24

Domaniew (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Dalików (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1865
Brodnia-Glinno (AP £ód¼) - UMZ-1912-1914
Bia³a (AP £ód¼) - UMZ-1915

2017-02-22

£ód¼ - Przemienienia Pańskiego (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - Radogoszcz (AP £ód¼) - UMZ-1915
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1862-1867

2017-02-21

£ód¼ - MBNP (mar.) (AP £ód¼) - UZ-1915
£ód¼ - PS (mar.) (AP £ód¼) - 1915-1916
£ód¼ - ¶w. Józef (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - Retkinia (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - ¶w. Kazimierz (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - ¶w. Anna (AP £ód¼) - 1915-1916
£ód¼ - ¶w. Franciszek (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1915

2017-02-20

£ód¼ - £agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Russoszyca (AP £ód¼) - UMZ-1913-1914
Raczyn (AP £ód¼) - UMZ-1916
Nowosolna (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916
£ód¼ - Mileszki (AP £ód¼) - UMZA-1916
£ód¼ - ¶w. Trójca (ew.) (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - ¶w. Wojciech (AP £ód¼) - UMZ-1915
£ód¼ - NMP (AP £ód¼) - SkU-1903, 1915-1917
Korczew (AP £ód¼) - UMZ-1916
Jeæów (AP £ód¼) - UMZ-1873
Imielno (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Czarnoæy³y (AP £ód¼) - UMZ-1916
Babsk (AP £ód¼) - UMZ-1844

2017-02-19

Mnich (AP £ód¼) - UMZ-1826-1830
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1841-1843, UMZ-1863-1864
Nowa Brze¼nica (AP £ód¼) - UMZ-1819-1820
Strzegowo (AP M³awa) - UMZ-1781-1825
Wyszków (AP Pu³tusk) - AM-1890-1909

2017-02-14

Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1861-1862

2017-02-13

M±kolice (AP £ód¼) - SkU-1612-1808
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - UMZ-1856-1861

2017-02-11

£ód¼ - ¶w. Stanis³awa Kostki (AP £ód¼) - 1915-1917
Osjaków (AP £ód¼) - UMZ-1856
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1862-1863, 1865, A-1811-1865
£ód¼ - ¶w. Jana (ew.) (AP £ód¼) - 1915-1917
£ód¼ - ¶w. Krzyæa (AP £ód¼) - 1915-1917

2017-02-07

Dzietrzniki (AP £ód¼) - UMZ-1868-1886

2017-02-06

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1876

2017-02-05

Wróblew (AP £ód¼) - UMZ-1808-1825, A-1843-1876
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1860

2017-02-01

£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1877-1878


donate
Valid HTML 4.01 Transitional © 2010-2018 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::