metryki.genealodzy.pl
Podziel siź na Facebook Podziel siź na BLIP Podziel siź na Twitter Podziel siź na Buzz Dodaj zak³adkź Google Podziel siź na Flaker Podziel siź na Delicious     Genealodzy.PL     Metryki.Genealodzy.PL Google mapa Wyszukaj nazwisko w zasobach Opracowane indeksy Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Statystyki pobrań plików Jak indeksowaę Jak wyszukiwaę Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png 05.04.2020 08:59

Nowo¶ci


2020-04-04

Góra Pu³awska (AP Lublin) - 1810-1912
Nasiechowice (AP Kielce) - 1863-1912

2020-03-31

Siemkowice (AP £ód¼) - 1866-1867
Konopnica (AP £ód¼) - 1874-1878

2020-03-30

£ask (AP £ód¼) - 1854
Konopnica (AP £ód¼) - 1871-1873

2020-03-25

Krzyworzeka (AP £ód¼) - 1826-1840
Konopnica (AP £ód¼) - 1868-1870

2020-03-19

Naramice (AP £ód¼) - 1808-1809, 1856-1865
Konopnica (AP £ód¼) - 1865-1867

2020-03-18

Kraszewo (AP M³awa) - 1826-1909

2020-03-16

Konopnica (AP £ód¼) - 1858-1864
Unieck (AP M³awa) - 1876-1913
Krajkowo (AP M³awa) - 1876-1913
Koziebrody (AP M³awa) - 1876-1913
Porźba-Kocźby (AP Pu³tusk) - 1826-1915
Go³ymin (AP M³awa) - 1826-1913
Glinojeck (AP M³awa) - 1826-1913

2020-03-12

Warta (AP £ód¼) - 1917-1918
Tub±dzin (AP £ód¼) - UMZA-1917-1919
Rossoszyca (AP £ód¼) - 1917-1919
Rźczno (AP £ód¼) - 1808-1871, A-1853-1856
Miko³ajowice (AP £ód¼) - 1919
M±kolice (AP £ód¼) - 1916-1917
Lutomiersk (AP £ód¼) - 1919
Krzyworzeka (AP £ód¼) - 1808-1825
Konopnica (AP £ód¼) - 1917-1919
Konopnica (AP £ód¼) - 1854-1857
Kamionacz (AP £ód¼) - UMZA-1917-1919
Jeziorsko (AP £ód¼) - UMZA-1917-1919
Góra (AP £ód¼) - UMZ-1917-1919, A-1918
G³owno (AP £ód¼) - 1916-1917
Dziepó³ę (ew.) (AP £ód¼) - U-1918-1919
Dziepó³ę (ew.) (AP £ód¼) - MZ-1939
Burzenin (AP £ód¼) - UMZA-1918

2020-02-28

Siemkowice (AP £ód¼) - 1856-1860

2020-02-27

Pabianice - NMP (AP £ód¼) - 1919
Z³oczew (AP £ód¼) - 1919
Uników (AP £ód¼) - 1919
Stolec (AP £ód¼) - 1918-1919
Poddźbice (ew.) (AP £ód¼) - 1873-1903
Pabianice - ¶w. Mateusz (AP £ód¼) - 1919
Oporów (AP £ód¼) - 1917-1919
Mnich (AP £ód¼) - 1917-1919
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - 1919

2020-02-25

Rudniki (AP £ód¼) - 1868-1870
Konopnica (AP £ód¼) - 1848-1853

2020-02-11

Rusiec (AP £ód¼) - 1914-1918
Restarzew (AP £ód¼) - 1914-1917
Raczyn (AP £ód¼) - 1917
Plecka D±browa (AP £ód¼) - 1917
Or³ów (AP £ód¼) - 1917
Niesu³ków (AP £ód¼) - 1917-1918
Naramice (AP £ód¼) - 1915-1917
Mnich (AP £ód¼) - 1916
Mierzyce (AP £ód¼) - 1916-1918
Sieradz - Mźka (AP £ód¼) - 1917-1918
£yskornia (AP £ód¼) - 1915-1917
Ko¼le (AP £ód¼) - 1917-1918
Huta Bardzyńska (ew.) (AP £ód¼) - 1905-1913
Aleksandrów £ódzki (babt.) (AP £ód¼) - 1912-1918

2020-02-10

Lipka (mar.) (AP £ód¼) - 1917-1918
£źczyca (praw.) (AP £ód¼) - 1900
Wola Wi±zowa (AP £ód¼) - 1916-1918
Witonia (AP £ód¼) - 1902-1925
Wierzchlas (AP £ód¼) - 1915-1918
Widawa (AP £ód¼) - 1914-1917
Szadek (AP £ód¼) - 1918
Stryków (AP £ód¼) - 1917-1918
Stolec (AP £ód¼) - 1914-1917
Stara Rawa (AP £ód¼) - A-1810-1877
Rudniki (AP £ód¼) - 1841-1867, A-1858-1868
£ask (AP £ód¼) - 1855
Dobra (AP £ód¼) - 1917-1918
Czarnoæy³y (AP £ód¼) - 1917
Chojne (AP £ód¼) - 1917-1918
Burzenin (AP £ód¼) - 1917
Brzyków (AP £ód¼) - 1914-1915
Bratoszewice (AP £ód¼) - 1917-1918
Bia³a (pow. wieluński) (AP £ód¼) - 1916-1917
Be³dów (AP £ód¼) - U-1891-1898
Aleksandrów £ódzki (ew.) (AP £ód¼) - 1918
Aleksandrów £ódzki (AP £ód¼) - 1918
Dobra (mar.) - Dobra/Stryków (AP £ód¼) - 1917-1918

2020-02-08

Konopnica (AP £ód¼) - 1844-1847

2020-02-06

Domaniewice (AP £owicz) - U-1740-1768, UMZ-1915-1918, A-1915

2020-02-02

Konopnica (AP £ód¼) - 1841-1843

2020-02-01

£ód¼, Ruda Pabianicka (AP £ód¼) - 1917-1925
£ód¼ - Przemienienie Pańskie (AP £ód¼) - 1925
£ód¼ - ¶w. Józef (AP £ód¼) - 1924
£ód¼ - ¶w. Stanis³aw Kostka (AP £ód¼) - 1925-1926
Rzgów (AP £ód¼) - 1877-1934, A-1878-1912
£ód¼ - ¶w. Krzyæa (AP £ód¼) - 1917-1925
£ód¼ - NMP (AP £ód¼) - 1917-1925

2020-01-26

£ód¼, Ruda Pabianicka (AP £ód¼) - 1917-1925
£ód¼ - ¶w. Antoni (AP £ód¼) - 1925-1926
£ód¼ - Przemienienie Pańskie (AP £ód¼) - 1918
£ód¼, Radogoszcz - NSJ (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - MBNP (mar.) (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - Przenaj¶wiźtszy Sakrament (mar.) (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - ¶w. Józef (AP £ód¼) - 1918-1926
£ód¼, Retkinia (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - ¶w. Kazimierz (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - ¶w. Anna (AP £ód¼) - 1918-1926
£ód¼ - ¶w. Stanis³aw Kostka (AP £ód¼) - 1918-1926
£ód¼ - ¶w. Franciszka (mar.) (AP £ód¼) - 1918
£ód¼, £agiewniki (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - ¶w. Trójcy (ew.) (AP £ód¼) - 1923-1925
£ód¼ - ¶w. Jana (ew.) (AP £ód¼) - 1918-1926
£ód¼ - ¶w. Wojciecha (AP £ód¼) - 1918
£ód¼ - ¶w. Krzyæa (AP £ód¼) - 1924-1926
£ód¼ - NMP (AP £ód¼) - 1924-1929

2020-01-24

Warta (AP £ód¼) - 1808-1825, A-1808-1825

2020-01-22

Zgierz (mar.) (AP £ód¼) - 1906-1935 A-1907-1911
Wieluń (praw.) (AP £ód¼) - 1910-1913
Z³oczew (AP £ód¼) - 1918
Szczawin (AP £ód¼) - 1895-1929, A-1914-1929

2020-01-21

Wieluń (ew.) (AP £ód¼) - 1911-1917, A-1911-1917
Wieluń (AP £ód¼) - 1911-1917, A-1913-1917
£ask (AP £ód¼) - 1832-1844
Chotów (AP £ód¼) - 1904-1917, A-1903

2020-01-20

Zelów (AP £ód¼) - 1837-1849
Lutomiersk (AP £ód¼) - U-1911-1917
Be³dów (AP £ód¼) - UMZ-1901-1906
Be³dów (AP £ód¼) - M-1898-1918

2020-01-18

Rzeczyca (AP £ód¼) - A-1852

2020-01-17

Rudniki (AP £ód¼) - 1826-1840

2020-01-16

Mierzyn (AP £ód¼) - 1851-1855

2020-01-10

Warszawa-MBKrolowejPolski (AP W-wa) - USC-1914-1915
Burkat (AP M³awa) - ASC-1874-1914

2020-01-08

Uników (AP £ód¼) - 1914-1917, A-1914-1917
Tuszyn (AP £ód¼) - 1918
Sieradz (AP £ód¼) - 1917-1918, A-1917-1918
Sździejowice (AP £ód¼) - 1917
Ruda (AP £ód¼) - 1910-1917
Poddźbice (ew.) (AP £ód¼) - 1917
Poddźbice (AP £ód¼) - 1917
Oæarów (AP £ód¼) - 1918
Niewiesz (AP £ód¼) - 1917
Niemys³ów (AP £ód¼) - 1917
Mokrsko (AP £ód¼) - 1918
Krzyworzeka (AP £ód¼) - 1918
Konopnica (AP £ód¼) - 1837-1840
Komorniki (AP £ód¼) - 1918
Ka³ów (AP £ód¼) - 1917
Grabno (AP £ód¼) - 1917
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - 1917-1918, A-1918
D±browa Wielka (AP £ód¼) - 1917-1918
Chotów (AP £ód¼) - 1837-1867
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - 1915-1918
Ba³drzychów (AP £ód¼) - 1917
Domaniew (AP £ód¼) - 1918, A-1918
Dalików (AP £ód¼) - 1918, A-1918

2020-01-02

Tuszyn (AP £ód¼) - 1918
Rudniki (AP £ód¼) - 1808-1825, A-1808-1856
Mierzyn (AP £ód¼) - 1846-1850

2019-12-27

Konopnica (AP £ód¼) - 1833-1836

2019-12-21

Mierzyn (AP £ód¼) - 1841-1845
Konopnica (AP £ód¼) - 1831-1832

2019-12-04

Mierzyn (AP £ód¼) - UMZ-1836-1840

2019-11-21

Przewodowo (AP Pu³tusk) - UMZ-1874-1915

2019-11-19

Katowice-D±brówka Ma³a (AP Katowice) - SK-1896-1918
Katowice-Za³źæe (AP Katowice) - SKZ_1874-1922
Mierzyn (AP £ód¼) - 1831-1835
Gruszczyce (AP £ód¼) - 1856-1867

2019-11-14

Konopnica (AP £ód¼) - 1826-1830
Gruszczyce (AP £ód¼) - 1841-1855

2019-11-11

Katowice-Szopienice (AP Katowice) - SK-1895-1930
Siemianowice ¦l±skie-Micha³kowice (AP Katowice) - SK-1874-1922
Siemianowice ¦l±skie-Huta Laura (AP Katowice) - SK-1874-1896

2019-11-08

Katowice-We³nowiec (Hohenlohehutte) (AP Katowice) - UMZ-1874-1909 SK-1874-1927

2019-10-24

Siemkowice (AP £ód¼) - 1851-1853
Gruszczyce (AP £ód¼) - 1826-1840
Czastary (AP £ód¼) - 1734-1808, A-1827-1872
Chźciny (AP Kielce) - UMZ-1726-1917

2019-10-23

Che³mce (AP Kielce) - UMZ-1810-1915 A-1810-1924

2019-10-22

Bedlno (AP Kielce) - UMZ-1810-1915 A-1812-1938

2019-10-21

Krasnosielc (AP Pu³tusk) - UMZ-1890-1915
Piekoszów (AP Kielce) - UMZ-1810-1917

2019-10-15

Æuromin-gm (AP M³awa) - ASC-1808-1825

2019-10-14

Zelów (AP £ód¼) - 1826-1836

2019-10-07

£ask (AP £ód¼) - 1856
Gruszczyce (AP £ód¼) - 1808-1825

2019-10-06

Rzekuń (AP Pu³tusk) - UMZ-1884-1934
Szelków (AP Pu³tusk) - UMZ-1907-1912

2019-10-04

Maków Mazowiecki (AP Pu³tusk) - UMZ-1897-1916

2019-10-02

Turza Wielka (AP M³awa) - MZ-1921-1934

2019-10-01

Ciepielów (AP Kielce) - UMZ-1826-1835
Æuromin (AP M³awa) - UMZ-1909-1912

2019-09-27

Brzyków (AP £ód¼) - UMZ-1808-1825

2019-09-23

Ciepielów (AP Kielce) - UMZ-1810-1825
Rudlice (AP £ód¼) - UMZ-1836-1856
Ligowo-gm (AP P³ock) - UMZ-1731-1825
Zakrzewo-gm (AP P³ock) - UMZ-1685-1825

2019-09-18

£agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1847-1856

2019-09-16

£agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1825-1846

2019-09-13

Siemkowice (AP £ód¼) - UMZ-1855
£agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1821-1824
Ka³ów (AP £ód¼) - UMZ-1861-1866
Jaworzno (AP £ód¼) - UMZ-1865-1870

2019-09-03

£agiewniki (AP £ód¼) - UMZ-1819-1820
Jaworzno (AP £ód¼) - UMZ-1826-1856

2019-08-08

Strzelce (AP £ód¼) - UMZA-1914-1918
Ma³yń (AP £ód¼) - UMZA-1916-1918
Kaszewy (AP £ód¼) - 1916-1918

2019-08-07

Siemkowice (AP £ód¼) - 1846-1850
Rudlice (AP £ód¼) - 1808-1819
Krzyworzeka (AP £ód¼) - 1868-1873, A-1817-1915
Jaworzno (AP £ód¼) - 1818-1825, A-1818-1868

2019-07-18

Ciepielów (AP Radom) - UMZ-1874-1905

2019-07-17

Chotcza (AP Radom) - UMZ-1874-1904
Regów (AP Radom) - UMZ-1810-1877
Oleksów (AP Radom) - UMZ-1810-1877

2019-07-15

Koszyce (AP Kielce) - A-1811-1886
S³awice (AP Kielce) - UMZ-1862-1912
Niegów (AP Pu³tusk) - UMZ-1885-1922
Pokrzywnica (AP Pu³tusk) - UMZ-1874-1912
Nasielsk_EwAug (AP Pu³tusk) - A-1874-1912

2019-06-27

Rudlice (AP £ód¼) - 1821-1825

2019-06-17

Rudlice (AP £ód¼) - 1820, 1826-1835, 1867
Ka³ów (AP £ód¼) - 1867-1887

2019-06-14

Uników (AP £ód¼) - UMZA-1918
Sździejowice (AP £ód¼) - UMZ-1918
Poddźbice (ew.) (AP £ód¼) - UMZA-1918
Poddźbice (AP £ód¼) - UMZ-1918
Niewiesz (AP £ód¼) - UMZA-1918
Niemys³ów (AP £ód¼) - UMZA-1918
Marzenin (AP £ód¼) - UMZ-1918
Kwiatkowice (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Ko³acinek (AP £ód¼) - UMZ-1918
Ka³ów (AP £ód¼) - UMZ-1918
Grabno (AP £ód¼) - UMZ-1918
Dmosin (AP £ód¼) - UMZ-1918
Ba³drzychów (AP £ód¼) - UMZ-1918
Ko³acinek (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1918

2019-06-12

£ód¼ (mariawici) (AP £ód¼) - 1912-1917

2019-06-07

Tczyca (AP Kielce) - UMZ-1862-1870
Kalina Wielka (AP Kielce) - UMZ-1875-1915
Ociesźki (AP Kielce) - UMZ-1810-1920

2019-06-03

W³oszczowa (AP Kielce) - A-1815-1914
Nasielsk (AP Pu³tusk) - UMZ-1874-1915

2019-05-31

Rudlice (AP £ód¼) - 1865-1866
Kurowice (AP £ód¼) - 1914-1934

2019-05-29

Pu³tusk_EwAug (AP Pu³tusk) - UMZ-1843-1915

2019-05-28

£opuszno (AP Kielce) - UMZ-1746-1904

2019-05-27

Pabianice - NMP (AP £ód¼) - 1918
Zgierz (bab.) (AP £ód¼) - 1917
Zgierz (ew.) (AP £ód¼) - 1917
Wierzchy (AP £ód¼) - 1916-1918, A-1917-1918
Topola Królewska (AP £ód¼) - 1917-1918
Rudlice (AP £ód¼) - UMZ-1868-1874, A-1808-1856

2019-05-23

P±tnów (AP £ód¼) - UMZ-1808-1811

2019-05-22

Szelków (AP Pu³tusk) - UMZ-1886-1912
Czerwonka W³o¶ciańska (AP Pu³tusk) - UMZ-1886-1913
Jasienica (AP Pu³tusk) - UMZ-1779-1825

2019-05-21

Pacanów (AP Kielce) - A-1875-1911
Lisów (AP Kielce) - A-1875-1916
Gnojno (AP Kielce) - A-1875-1916
Dobrowoda (AP Kielce) - A-1875-1914
Busko (AP Kielce) - A-1875-1914
Dzia³oszyce (AP Kielce) - A-1811-1885
Cudzynowice (AP Kielce) - A-1813-1927
Mierzwin (AP Kielce) - A-1810-1922
Kalina Wielka (AP Kielce) - A-1871-1915
Lipa (AP Kielce) - A-1811-1937

2019-05-17

Tuszyn (AP £ód¼) - 1808-1817

2019-05-15

Zgierz (AP £ód¼) - UMZA-1917
Skomlin (AP £ód¼) - UMZ-1918
P±tnów (AP £ód¼) - UMZ-1811-1816
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1916-1918
£źczyca (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Konstantynów £ódzki (ew.) (AP £ód¼) - UMZA-1917-1918
Górka Pabianicka (AP £ód¼) - UMZ-1918
Dziepó³ę (AP £ód¼) - MZ-1938

2019-05-13

Pabianice (¶w. Mateusz) (AP £ód¼) - UMZ-1918

2019-05-12

Skomlin (AP £ód¼) - UMZ-1826-1856
Siedlec (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Nowe (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Mi³onice (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Kro¶niewice (AP £ód¼) - UMZ-1917-1918
Imielno (AP £ód¼) - UMZ-1918

2019-05-10

D³ugosiod³o (AP Pu³tusk) - UMZ-1875-1910

2019-05-09

Niedo¶pielin (AP £ód¼) - 1868-1873, A-1818-1873

2019-05-07

Siemkowice (AP £ód¼) - 1841-1845

2019-05-04

Kielce_Katedra (AP Kielce) - A-1810-1936

2019-05-02

Wyszków (AP Pu³tusk) - UMZ-1874-1916


donate
© 2010-2019 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::