http://www.metryki.genealodzy.pl

Podziel siź na Facebook Podziel siź na BLIP Podziel siź na Twitter Podziel siź na Buzz Dodaj zak³adkź Google Podziel siź na Flaker Podziel siź na Delicious     Genealodzy.PL     Metryki.Genealodzy.PL Google mapa Wyszukaj nazwisko w zasobach Opracowane indeksy Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Statystyki pobrań plików Jak indeksowaę Jak wyszukiwaę Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

19.01.2019 08:24


Nowo¶ci


2019-01-16

£ód¼ - ¶w. Józef (AP £ód¼) - 1921-1923
£ód¼ - £agiewniki (AP £ód¼) - 1917
Dmosin (AP £ód¼) - 1855-1859
Be³chów (AP £ód¼) - 1866-1867

2019-01-07

Osjaków (AP £ód¼) - 1866-1870
£ód¼ - ¶w. Krzyæ (AP £ód¼) - 1917-1922
£ód¼ - NMP (AP £ód¼) - 1921-1923

2019-01-03

Milejów (AP £ód¼) - 1839

2018-12-27

Mierzyce (AP £ód¼) - 1808-1813
Dmosin (AP £ód¼) - 1850-1854

2018-12-21

Piotrków Tryb. (ew.) (AP £ód¼) - A-1826-1930
Nowa Brze¼nica (AP £ód¼) - 1830

2018-12-12

Siemkowice (AP £ód¼) - 1825-1829
Kutno-£±koszyn (AP £ód¼) - 1916-1917, A-1916-1917
Kutno (ew.) (AP £ód¼) - 1916-1917
Kutno (AP £ód¼) - 1916-1917, A-1916-1917
Dmosin (AP £ód¼) - 1845-1849

2018-12-10

Miechów (AP Kielce) - 1862-1874, A-1829-1912

2018-12-06

Osjaków (AP £ód¼) - 1815-1816
£agiewniki (AP £ód¼) - 1808-1818

2018-11-30

Tur (AP £ód¼) - Z-1895-1912, UMZ-1916, A 1916
Dzietrzniki (AP £ód¼) - 1916-1917
Borszewice (AP £ód¼) - 1917

2018-11-28

Rzgów (AP £ód¼) - 1841-1867, A-1841-1887
Dmosin (AP £ód¼) - 1831-1834, 1840-1844

2018-11-20

£agiewniki (AP £ód¼) - 1865-1886, A-1808-1885

2018-11-18

Wojków (AP £ód¼) - 1913-1917, A-1914-1917
Skomlin (AP £ód¼) - 1916-1917
Oæarów (AP £ód¼) - 1916-1917
Mokrsko (AP £ód¼) - 1916-1917
M±kolice (AP £ód¼) - 1916-1917, A-1916
£aniźta (AP £ód¼) - 1913-1915, A-1917
Krzyworzeka (AP £ód¼) - 1916-1917
Komorniki (AP £ód¼) - 1916-1917
Imielno (AP £ód¼) - 1917
Gruszcyce (AP £ód¼) - 1915-1917, A-1915-1917
Grochów (AP £ód¼) - 1916-1917

2018-11-17

Praszka (AP £ód¼) - 1834
£ask (AP £ód¼) - 1859
Aleksandrów (ew.) (AP £ód¼) - 1914-1917, A-1914
Aleksandrów (AP £ód¼) - 1915-1917

2018-11-06

Dmosin (AP £ód¼) - 1826-1830

2018-11-04

Tuczźpy (AP Kielce) - 1875-1914
Stopnica (AP Kielce) - 1875-1917

2018-10-31

Janowiec (AP Lublin) - 1881-1913
£ask (ew.) (AP £ód¼) - 1844-1845
Dmosin (AP £ód¼) - 1821-1825
Chotów (AP £ód¼) - 1826-1836

2018-10-27

Janowiec (AP Lublin) - 1858-1880
Policzna (AP Radom) - 1810-1877
M³awa moj (AP M³awa) - 1829-1885

2018-10-26

Czarnoæy³y (AP £ód¼) - 1869-1885, A-1810-1860

2018-10-22

£ask (ew.) (AP £ód¼) - 1842-1843
£ask (ew.) (AP £ód¼) - 1841
£ask (AP £ód¼) - 1860

2018-10-12

Rzgów (AP £ód¼) - 1817-1825, A-1808-1825
Mierzyce (AP £ód¼) - 1820-1824
£ask (ew.) (AP £ód¼) - 1840
Dmosin (AP £ód¼) - 1817-1820

2018-09-25

Siemkowice (AP £ód¼) - 1830-1831

2018-09-23

Siemkowice (AP £ód¼) - 1832-1834
£ask (AP £ód¼) - 1861
Be³chów (AP £ód¼) - 1868-1885

2018-09-20

Mieleszyn (AP £ód¼) - 1861-1872

2018-09-19

Mieleszyn (AP £ód¼) - 1849-1852

2018-09-12

Siemkowice (AP £ód¼) - 1835-1840, A-1818-1869

2018-09-11

Mieleszyn (AP £ód¼) - 1840-1848
£ask (AP £ód¼) - 1868-1870

2018-08-31

£ask (AP £ód¼) - 1867

2018-08-27

Tur (AP £ód¼) - 1833-1869
Raczyn (AP £ód¼) - 1866-1870
Kurowice (AP £ód¼) - 1892-1911
Brzyków (AP £ód¼) - 1868-1891
Bratoszewice (AP £ód¼) - 1866-1886, A-1866-1870

2018-08-16

Osjaków (AP £ód¼) - 1817-1818
£ask (AP £ód¼) - 1866

2018-08-07

Osjaków (AP £ód¼) - 1819

2018-08-03

Siemkowice (AP £ód¼) - 1868-1874, A-1869
Konstantynów £ódzki (AP £ód¼) - 1841-1870
Gruszcyce (AP £ód¼) - 1868-1910, A-1812-1865

2018-07-26

Milejów (AP £ód¼) - 1838
Nowa Brze¼nica (AP £ód¼) - 1822

2018-06-18

Mieleszyn (AP £ód¼) - 1856-1860, A-1809-1872
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - 1868-1893

2018-06-15

Rzgów (AP £ód¼) - 1826-1840, A-1827-1840

2018-06-12

£ask (AP £ód¼) - 1862
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - 1829

2018-06-10

Poædæenice (AP £ód¼) - 1846-1864

2018-06-04

Poædæenice (ew.) (AP £ód¼) - 1866-1873

2018-05-27

Konstantynów £ódzki (AP £ód¼) - 1871-1879

2018-05-18

Mierzyn (AP £ód¼) - 1808-1825, A-1808-1865

2018-05-06

Konstantynów £ódzki (AP £ód¼) - 1880-1890
Char³upia Ma³a (AP £ód¼) - 1827-1828

2018-05-02

£ód¼ - Przemienienia Pańskiego (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - Radogoszcz (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - MBNP (mar.) (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - ¶w Józef (AP £ód¼) - 1912-1920
£ód¼ - Retkinia NSJ (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - ¶w. Kazimierz (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - ¶w. Anna (AP £ód¼) - 1916-1920
£ód¼ - Stanis³aw Kostka (AP £ód¼) - 1918-1920
£ód¼ - ¶w Franciszek (mar.) (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ (ew. - ref.) (AP £ód¼) - A-1906
£ód¼ - £agiewniki (AP £ód¼) - 1916

2018-05-01

Pabianice - NMP (AP £ód¼) - 1917

2018-04-29

Zduńska Wola (babt.) (AP £ód¼) - 1917
Zduńska Wola (ew.) (AP £ód¼) - 1917
Zduńska Wola (AP £ód¼) - 1917
Korczew (AP £ód¼) - 1917

2018-04-28

Dziepó³ę (ew.) (AP £ód¼) - 1917-1937

2018-04-26

Poædæenice (ew.) (AP £ód¼) - 1851-1872

2018-04-25

Dmosin (AP £ód¼) - UMZ-1808-1816

2018-04-10

Czerniewice (AP £ód¼) - UMZ-1810-1869, A-1819-1855

2018-03-26

Tur (AP £ód¼) - UMZ-1808-1830

2018-03-19

Konstantynów £ódzki (AP £ód¼) - UMZ-1891-1892, A-1841-1890

2018-03-15

Parzźczew (AP £ód¼) - UMZ-1914-1915
Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1916-1917
Pabianice (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1916-1917
Pabianice - ¶w. Mateusz (AP £ód¼) - UMZ-1917
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1826-1830
£ód¼ (bab.) (AP £ód¼) - A-1903-1907
Domaniew (AP £ód¼) - UMZ-1915-1917, A-1916
Ko³acinek (mar.) (AP £ód¼) - UMZ-1916-1917

2018-03-10

£ask (AP £ód¼) - UMZ-1831
Dalików (AP £ód¼) - UMZA-1915-1917

2018-03-06

Skoszewy (AP £ód¼) - UMZ-1916-1917
Nowosolna (ew.) (AP £ód¼) - UMZ-1917
Mierzyce (AP £ód¼) - UMZ-1915

2018-03-05

Zgierz (AP £ód¼) - A-1902,1904
Szadek (AP £ód¼) - UMZ-1914-1917
Raczyn (AP £ód¼) - 1808-1825
£ód¼ - Mileszki (AP £ód¼) - UMZA-1917
Ko³acinek (AP £ód¼) - 1916-1917
Góra (AP £ód¼) - UMZ-1917
Godynice (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Dzia³oszyn (AP £ód¼) - UMZ-1916
Dmosin (AP £ód¼) - 1916-1917

2018-02-22

£ód¼ - Aleksander Newski (praw.) (AP £ód¼) - 1915-1916
£ód¼ - ¶w. Trójca (ew.) (AP £ód¼) - 1918-1920
£ód¼ - ¶w. Jan (ew.) (AP £ód¼) - 1915-1920
£ód¼ - ¶w. Wojciech (AP £ód¼) - 1916
£ód¼ - ¶w. Krzyæ (AP £ód¼) - 1916-1920, A-1900
£ask (AP £ód¼) - 1863-1865

2018-02-16

Raczyn (AP £ód¼) - 1826-1865, A-1815-1870
Chabielice (AP £ód¼) - 1841-1842

2018-02-13

Milejów (AP £ód¼) - 1837

2018-02-12

£ód¼ NMP (AP £ód¼) - 1899-1920

2018-01-30

£ask (AP £ód¼) - 1830

2018-01-28

Warta (AP £ód¼) - 1915-1916
Tub±dzin (AP £ód¼) - 1914-1916, A-1913-1916
Rych³ocice (AP £ód¼) - 1916
Rossoszyca (AP £ód¼) - 1915-1916
Mierzyce (AP £ód¼) - 1831-1835
Konopnica (AP £ód¼) - 1914-1916, A-1914
Kamionacz (AP £ód¼) - 1914-1916
Jeziorsko (AP £ód¼) - 1915-1916
Góra (AP £ód¼) - 1915-1916

2018-01-19

Wieluń (AP £ód¼) - 1863-1870

2018-01-17

Osjaków (AP £ód¼) - 1820-1821

2018-01-16

Milejów (AP £ód¼) - 1808-1816
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1867-1870, 1890
Dmenin (AP £ód¼) - 1831-1867

2018-01-11

Rźczno (AP £ód¼) - A-1808-1871
£źkińsko (AP £ód¼) - 1854-1855, A-1854-1856
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1889

2018-01-05

Wieluń (AP £ód¼) - UMZ-1846-1863
Tuszyn (AP £ód¼) - UMZ-1856-1862
£źki Ko¶cielne (AP £ód¼) - UMZ-1888
Dmienin (AP £ód¼) - UMZ-1868-1873

2017-12-27

Sieradz (AP £ód¼) - UMZ-1915-1916
Rz±¶nia (AP £ód¼) - A-1827-1874
Sieradz - Mźka (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916
£ask (AP £ód¼) - UMZ-1914-1916

2017-12-22

Dobroń (AP £ód¼) - 1880-1901


donate
© 2010-2019 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::