metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0256d / Akta stanu cywilnego gminy Czyżew
Jednostka: 1811 / UMZ-1811-1814
Katalog:

wybierz katalog Skorowidz, Urodzenia, Małżeństwa, Zgony lub Aneksy
Jednostki i katalogi zespołu:
0256d Akta stanu cywilnego gminy Czyżew
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1808a (UMZ-1808-1811)  
Urodzenia 1808 17
Urodzenia 1809 12
Zapowiedzi 1808 4
Zapowiedzi 1809 4
Małżeństwa 1808 7
Małżeństwa 1809 7
Zgony 1808 9
Zgony 1809 12
Urodzenia 1809 19
Urodzenia 1810 12
Zapowiedzi 1809 9
Zapowiedzi 1810 8
Małżeństwa 1809 14
Małżeństwa 1810 14
Zgony 1809 9
Zgony 1810 10
Urodzenia 1810 17
Urodzenia 1811 21
Zapowiedzi 1810 5
Zapowiedzi 1811 13
Małżeństwa 1810 11
Małżeństwa 1811 17
Zgony 1810 18
Zgony 1811 23
2 1808b (UMZ-1808-1819)  
Urodzenia 1808-1809 20
Zapowiedzi 1808-1809 3
Małżeństwa 1808-1809 1
Zgony 1808-1809 7
Urodzenia 1809-1810 22
Zapowiedzi 1809-1810 4
Małżeństwa 1809-1810 4
Zgony 1809-1810 5
Urodzenia 1810-1811 15
Zgony 1810-1811 6
Zapowiedzi 1810-1811 1
Małżeństwa 1810-1811 1
Urodzenia 1811-1812 14
Zgony 1811-1812 2
Zapowiedzi 1811-1812 1
Małżeństwa 1811-1812 1
Urodzenia 1812-1813 14
Zgony 1812-1813 4
Urodzenia 1813-1814 5
Urodzenia 1814-1815 3
Urodzenia 1816-1817 7
Zgony 1813-1814 5
Zgony 1814-1815 5
Zgony 1815-1816 3
Zgony 1816-1817 2
Małżeństwa 1813-1814 2
Małżeństwa 1814-1815 4
Małżeństwa 1816-1817 7
Urodzenia 1817-1818 20
Zgony 1817-1818 6
Małżeństwa 1817-1818 5
Urodzenia 1818-1819 11
Zgony 1818-1819 15
3 1811 (UMZ-1811-1814)  
Urodzenia 1811 28
Urodzenia 1812 22
Zapowiedzi 1811 8
Zapowiedzi 1812 9
Małżeństwa 1811 13
Małżeństwa 1812 14
Zgony 1811 19
Zgony 1812 32
Urodzenia 1812 21
Urodzenia 1813 26
Zapowiedzi 1812 5
Zapowiedzi 1813 10
Małżeństwa 1812 9
Małżeństwa 1813 20
Zgony 1812 17
Zgony 1813 32
Urodzenia 1813 14
Urodzenia 1814 21
Zgony 1813 17
Zgony 1814 29
Zapowiedzi 1813 5
Zapowiedzi 1814 5
Małżeństwa 1813 12
Małżeństwa 1814 20
4 1814 (UMZ-1814-1817)  
Urodzenia 1814 22
Urodzenia 1815 22
Zgony 1814 13
Zgony 1815 17
Zapowiedzi 1814 6
Zapowiedzi 1815 5
Małżeństwa 1814 12
Małżeństwa 1815 21
Urodzenia 1815 21
Urodzenia 1816 19
Zapowiedzi 1815 6
Zapowiedzi 1816 4
Małżeństwa 1815 16
Małżeństwa 1816 25
Zgony 1815 13
Zgony 1816 22
Urodzenia 1816 26
Urodzenia 1817 20
Małżeństwa 1816 23
Małżeństwa 1817 31
Zgony 1816 13
Zgony 1817 12
5 1817 (UMZ-1817-1819)  
Urodzenia 1817 27
Urodzenia 1818 18
Małżeństwa 1817 15
Małżeństwa 1818 16
Zgony 1817 11
Zgony 1818 14
Urodzenia 1818 22
Urodzenia 1819 17
Małżeństwa 1818 17
Małżeństwa 1819 17
Zgony 1818 12
Zgony 1819 24
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::