metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 9233d / Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Jednostka: 315 / Księga zaślubionych 1818-25 r.
Katalog: Małżeństwa
Lata: 1818-1825

Pliki:
000 s_086 s_164 s_244 s_324 s_399 s_474
s_017 s_088 s_166 s_246 s_326 s_400 s_476
s_018 s_090 s_168 s_248 s_328 s_402 s_478
s_020 s_092 s_170 s_250 s_330 s_404 s_480
s_022 s_094 s_172 s_252 s_332 s_406 s_482
s_024 s_096 s_174 s_254 s_334 s_408 s_484
s_026 s_098 s_176 s_256 s_334a s_410 s_486
s_028 s_100 s_178 s_258 s_335 s_412 s_488
s_030 s_102 s_180 s_260 s_336 s_414 s_490
s_032 s_104 s_182 s_262 s_338 s_416 s_492
s_032a s_106 s_184 s_264 s_340 s_418 sk-01
s_032b s_108 s_186 s_266 s_342 s_420 sk-02
s_033 s_110 s_188 s_268 s_344 s_422 sk-03
s_036 s_112 s_190 s_270 s_346 s_424 sk-04
s_038 s_114 s_192 s_272 s_348 s_426 sk-05
s_040 s_116 s_194 s_274 s_350 s_428 sk-06
s_042 s_118 s_196 s_276 s_352 s_430 sk-07
s_044 s_120 s_198 s_278 s_354 s_432 sk-08
s_046 s_122 s_200 s_280 s_356 s_433 sk-09
s_047 s_124 s_202 s_282 s_358 s_434 sk-10
s_048 s_126 s_204 s_284 s_360 s_436 sk-11
s_050 s_128 s_206 s_286 s_362 s_438 sk-12
s_052 s_130 s_208 s_288 s_364 s_440 sk-13
s_054 s_132 s_210 s_290 s_366 s_442 sk-14
s_056 s_134 s_212 s_292 s_368 s_444 sk-15
s_058 s_136 s_214 s_294 s_370 s_446 sk-16
s_060 s_138 s_216 s_296 s_372 s_448 sk-17
s_062 s_140 s_218 s_298 s_374 s_450 sk-18
s_064 s_142 s_220 s_300 s_376 s_452 sk-19
s_066 s_144 s_222 s_302 s_378 s_454 sk-20
s_068 s_146 s_224 s_304 s_380 s_456 sk-21
s_070 s_148 s_226 s_306 s_382 s_458 sk-22
s_072 s_150 s_228 s_308 s_384 s_460 sk-23
s_074 s_152 s_230 s_310 s_386 s_462 z1
s_076 s_154 s_232 s_312 s_388 s_463 zzz
s_078 s_156 s_234 s_314 s_390 s_464
s_080 s_158 s_236 s_316 s_392 s_466
s_082 s_160 s_238 s_318 s_394 s_468
s_084 s_161 s_240 s_320 s_396 s_470
s_085 s_162 s_242 s_322 s_398 s_472
Jednostki i katalogi zespołu:
9233d Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 311 (M-1785-87) Księga zaślubionych 1785-87 r.  
Małżeństwa 1785-1787 42
2 314 (M-1802-17) Księga zaślubionych 1802-17 r.  
Małżeństwa 1802-1817 0
3 315 (M-1818-25) Księga zaślubionych 1818-25 r.  
Małżeństwa 1818-1825 275
4 316 (M-1826-30) Księga zaślubionych 1826-30 r.  
Małżeństwa 1826 75
Małżeństwa 1827 94
Małżeństwa 1828 252
Małżeństwa 1829 246
Małżeństwa 1830 286
5 317 (M-1831-35) Księga zaślubionych 1831-35 r.  
Małżeństwa 1831 89
Małżeństwa 1832 192
Małżeństwa 1833 139
Małżeństwa 1834 112
Małżeństwa 1835 97
powrót do zespołu
donate
© 2010-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::