Województwa


       bełskie
       bracławskie
       brzesko-kujawskie
       brzesko-litewskie
       chełmińskie
       inflanckie
       inowrocławskie
       kaliskie
       kijowskie
       krakowskie
       lubelskie
       łęczyckie
       malborskie
       mazowieckie
       mińskie
       mścisławskie
       nowogródzkie
       płockie
       podlaskie
       podolskie
       połockie
       pomorskie
       poznańskie
       rawskie
       ruskie
       sandomierskie
       sieradzkie
       trockie
       wileńskie
       witebskie
       wołyńskie

Księstwa


       Kurlandia
       Warmia
       Żmudź